Motivation över tid?

Jag har tidigare i kursen Psykologi A tagit upp lite motivationsteorier. Det är ofrånkomligt att då ta upp den välkända behovshierarkin som signerats Maslow. Denna kan som ni kanske vet kan symboliseras på följande sätt:     Maslow menar alltså att olika typer av behov driver vår motivation. Något som han dock till en del …

Motivation över tid? Läs mer »