Etikett: Maslow

  • Motivation över tid?

    Motivation över tid?

    Jag har tidigare i kursen Psykologi A tagit upp lite motivationsteorier. Det är ofrånkomligt att då ta upp den välkända behovshierarkin som signerats Maslow. Denna kan som ni kanske vet kan symboliseras på följande sätt:     Maslow menar alltså att olika typer av behov driver vår motivation. Något som han dock till en del […]