Bokningsvillkor

Följande villkor gäller vid bokning av aktiviteter med oss.

 1. Bokning och Betalning
  • Du bokar din plats på aktuell resa/aktivitet genom att skicka e-post till malin.stang@gmail.com där du anger den information som efterfrågas i inbjudan för respektive aktivietet.
  • Bokningsbekräftelse skickas via e-post.
  • Vid större aktivieter förbinder du dig att betala en depositionsavgift inom 14 dagar vilket anges vid inbjudan. Faktura skickas innan aktivitetens genomförande och full betalning måste vara genomförd före aktivitetens startdatum.
  • Vid mindre aktiviteter går det att betala på plats via swish men anmälan är fortfarande bindande vilket gör att faktura skickas vid uteblivet deltagande.
 2. Avbokning och Återbetalning för endagarsaktiviteter
  • Avbokning måste göras minst 1 vecka före aktivitetens planerade startdatum för att kvalificera sig för full återbetalning. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 80% av avgiften om avbokning sker fram till ett dygn innan.
 3. Avbokning och Återbetalning på resor/flerdagarsaktiviteter
  • Vid avbokning senast 60 dagar före resan/aktiviteten betalar du bara depositionen och får tillbaka resterande belopp som betalats in. Detta gäller även om du ej hunnit betala depositionen.
  • Vid avbokning 60 – 30 dagar före resan/aktiviteten får du tillbaka 50% av resans totala pris. Du som resenär/deltagare är med andra ord skyldig att betala 50% om det inte redan är gjort. 
  • Vid avbokning inom 30 dagar före resan/aktiviteten görs ingen återbetalning och du som resenär/deltagare är skyldig att betala 100% av resans totala pris om det inte är gjort.
  • Avbokning görs skriftligen via e-post till malin.stang@gmail.com. 
  • I resans/aktivitetens pris ingår ej avbeställningsskydd. Vi rekommenderar att du löser det med ditt försäkringsbolag. Om du som resenär/deltagare blir sjuk och ej kan medverka på resan/aktiviteten behöver du en försäkring som täcker din medverkan. Detta för att övriga deltagare ej ska drabbas och resan kan genomföras enligt plan.
 4. Guideinställd Aktivitet:
  • Om aktiviteten ställs in av guiden på grund av oförutsedda omständigheter, kommer full återbetalning att erbjudas eller ett alternativt datum föreslås. Ingen ersättning kommer utgå till gästen för ev. bokade resor till och från aktiviteten så det är gästens ansvar att ha avbokningsskydd för detta.
 5. Deltagarens Ansvar:
  • Vid uteblivande eller avbrott från deltagare under aktivitetens gång, kommer ingen återbetalning att göras.
 6. Förändring av Plats
  • Vi förbehåller oss rätten att ändra platsen för aktivieteten av säkerhetsskäl, ogynnsamma väderförhållanden eller andra omständigheter. Deltagarna kommer att informeras i förväg om möjliga platsförändringar.
 7. Alternativ Aktivitet eller Datum
  • Om förändring av plats är väsentlig (mer än 4 mils radie från ursprunglig plan) kommer vi att erbjuda alternativa aktiviteter eller alternativa datum, om det är möjligt.
 8. Resplan och Mötesplats
  • En detaljerad resplan och mötesplats kommer att tillhandahållas i förväg för att underlätta ett smidigt genomförande av aktiviteten.
 9. Boende och Måltider
  • Boende och måltider som ingår kommer att specificeras. Eventuella specialkostbehov ska meddelas i förväg.
 10. Utrustning och Klädsel
  • Deltagare ansvarar för att ha lämplig utrustning och klädsel för den bokade resan/aktiviteten. En utrustningslista kommer att tillhandahållas.
 11. Säkerhet och Ansvar
  • Deltagare förväntas följa guideinstruktioner och säkerhetsriktlinjer under hela aktiviteten.
 12. Försäkring
  • Deltagare bör ha en personlig reseförsäkring, ansvars- och olycksfallsförsäkring som täcker resan/aktiviteten.
 13. Tvistlösning
  • Eventuella tvister bör i första hand lösas genom förhandling mellan parterna.
 14. Lokala Lagar och Förordningar
  • Deltagare måste följa lokala lagar och förordningar.
 15. Acceptans av Villkoren
  • Genom att boka och delta i resan/aktiviteten godkänner du dessa bokningsvillkor.
Rulla till toppen