Malin

Sedan hösten 2011 bedriver jag en enskild näringsverksamhet under namnet Malista. Namnet är en kombination av mitt för och efternamn. Som bonus så har Malista även en betydelse på grekiska som betyder ”Yes, indeed!”. Något som stämmer bra överens med min filosofi om att allt går med rätt inställning!

Klicka vidare dig i menyrader för att läsa mer om mina olika verksamheter!